Kampanj för att marknadsföra och kommunicera Mölndals stads miljöarbete. Uppdraget gick ut på att informera och engagera invånarna beträffande källsortering och sophantering, innefattande bland annat information och attitydpåverkan beträffande Mölndals stads satsning på insamling av hushållsavfall i flerfackskärl.

Budskapet i kampanjen, är utformat på följande vis: Vi skapade en karaktär ”Kjell” som är mölndalsbo och väldigt miljöengagerad. Det speciella med Kjell är dock att han ofta uttrycker sig i punchlines som är tvetydiga och humoristiska. Dock förstår man alltid av sammanhanget vad han menar. Det han säger har också alltid en koppling till miljö och miljöarbete.

Kjell heter givetvis Kjell för att han käll-sorterar, när han tänker till så sorterar han tankarna, att ägna sig åt miljöarbete är att bedriva skräpkultur, och Mölndals miljökampanj kallar Kjell för smutskastningskampanj.

previous arrow
next arrow
Slider

För Swedac har vi återkommande under många år utfört informations- och kommunikationsuppdrag. Såväl strategiskt arbete som produktion. Vad gäller det strategiska så har vi utformat grafisk profil och kommunikationsplattform, varumärkesstrategi och kampanjer, och produktionerna har varit allt mellan himmel och jord, från webb till trycksaker och mässor...

… Ett exempel på kännedomskampanj. Kampanjen utformade vi genom att fokusera på vardagssituationer, då det Swedac arbetar med handlar om att vi alla ska känna oss trygga i vår vardag, men skruvade på begreppen så att de även kom att innefatta annat vardagligt som t ex ostyriga frisyrer, kaffespill på skjortan och avbruten klack på skon etc. Detta för att få till en ”ögonbrynshöjare” för att sedan kunna säga att: ”Swedac hjälper dig i vardagen, men kanske inte just med dessa saker”. Kampanjen omfattade webb, filmer, rikstäckande annonsering samt banners på de stora tidningarnas webbplatser.

Play
previous arrow
next arrow
Slider

GRAFISK PROFIL OCH KOMMUNIKATIONS-PLATTFORM. HJÄRTAT OCH LEDFYREN I ALL KOMMUNIKATION.

previous arrow
next arrow
Slider

TILLGÄNGLIGA DOKUMENT. ÄR VAD DET LÅTER SOM. FILER SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA, ÄVEN FÖR DE SOM INTE KAN LÄSA VAD DET STÅR PÅ SKÄRMEN.

previous arrow
next arrow
Slider

Vi älskar trycksaker! Allt från broschyrer till böcker. Här några exempel.

previous arrow
next arrow
Slider

Med en illustration utrycker man ibland sådant som inte går att förmedla med ett fotografi. Vi har gjort åtskilliga genom åren.

previous arrow
next arrow
Slider

Kampanj för att få fler att utbilda sig till yrken inom vård- och omsorg. För att på ett effektivt nå målgruppen skapade vi tre kanaler; en kampanjwebb med inspiration och all relevant information, en Youtube-kanal med filmer samt en Facebook-sida.

Play
previous arrow
next arrow
Slider

För Techtank, Olofströms Näringsliv, gör vi löpande arbete med att utforma kommunikations- och informationsinsatser. Ett av dessa uppdrag var att utveckla deras webbplats.

Med utgångspunkt i Techtanks verksamhetsområden Kompetensutveckling & -försörjning, Teknikutveckling & Innovation samt Affärsutveckling & Tillväxt, skapade vi en webbplats som fungerar som ett nav för medlemsföretagen och är informativ för presumtiva partners och andra intresserade. Arbetet bestod i allt från ax till limpa, det vill säga analys, struktur, visuell design, programmering och implementering.

previous arrow
next arrow
Slider

GENOM UNDERSÖKNINGAR SKAFFAS INFORMATION FÖR ATT FATTA VÄL UNDERBYGGDA BESLUT OCH FÖR ATT UTVÄRDERA EFFEKTER AV UTFÖRDA AKTIVITETER

previous arrow
next arrow
Slider

Vimmerby Energi och Östra Smålands kommunalteknikförbund efterfrågade ett sätt att få acceptans bland invånarna att byta till ett miljövänligare sophanteringssystem.

Vi arbetade fram ett koncept som vi kallade för "Snåland". Det gick ut på att vi använde ordet ”snål” i bemärkelsen återhållsam, restriktiv och sparsam. Begreppet "Snåland" genomsyrade all kommunikation.

Vi skapade separata informationsbroschyrer för de olika målgrupperna villahushåll, fritidshushåll och företag i de tre olika kommunerna, webbplats med information
och formulär där abonnenterna enkelt kunde anmäla sina val. Till detta skapade vi
verktyg för administratörerna på kommunerna att exportera data från databasen, så att de smidigt fick ut all information beträffande abonnenetrnas val.

Vidare omfattade kampanjen också annonsering i dags- och lokalpress, bannerannonsering och strajpning av kommunernas fyrfacksbilar.

previous arrow
next arrow
Slider

Några omdömen vi är glada över

“Idermark och Lagerwall har alltid gett tid och haft vilja att lära känna oss som kunder. Det har inte känts som att vi bara varit ”en till kund” bland alla andra. Koncepten de utvecklat är mycket kreativa och uppskattade.”

“Bra servicenivå och leveranssäkerhet. Det som utlovats har varit klart på utsatt tid. Vi har anlitat byrån för allt från formgivning till marknadsföringskampanjer och alltid varit nöjda med resultatet.”

“Kreativa och lyhörda! Idermark och Lagerwall lyssnar in våra önskemål och omsätter dessa på ett bra sätt till idéer och utformningar som precis funkar med det vi vill få fram. Vi är helt enkelt jättenöjda!”

Exempel på uppdragsgivare

Exempel på uppdrags-
givare