Vi är en fullservicebyrå som genom

Kreativitet
Kunskap
Erfarenhet

skapar kommunikation och starka idéer

Vi utför alla delar i arbete med reklam, marknadsföring, information och kommunikation. Vi åtar oss såväl helhetsgrepp som enskilda moment beroende på vår uppdragsgivares önskemål och behov. I vårt dagliga arbete med att bistå våra kunder med såväl strategi som planering och produktion ingår strategisk rådgivning, framtagande av grafiska- och kommunikativa plattformar, art direction, originalframställan, copywriting, anpassning för tryckta och digitala medier. Med mera.

Vi utför alla delar i arbete med reklam, marknadsföring, information och kommunikation. Vi åtar oss såväl helhetsgrepp som enskilda moment beroende på vår uppdragsgivares önskemål och behov. I vårt dagliga arbete med att bistå våra kunder med såväl strategi som planering och produktion ingår strategisk rådgivning, framtagande av grafiska- och kommunikativa plattformar, art direction, originalframställan, copywriting, anpassning för tryckta och digitala medier. Med mera.

Kompetensområden

Kompetens-
områden

Vi sysslar med idéer och kommunikation. Om det så rör sig om att skapa en aktivitet för ökad kännedom, utveckla ett varumärke eller producera en informationskampanj så ska detta förpackas till ett budskap som utgår från en stark idé. Rätt sak ska sägas på rätt sätt till rätt målgrupp för att nå önskad effekt. Eller kanske rätt sak på ”fel” sätt, för att det är oväntat och just därför blir ännu effektivare…

  • Analys
  • Strategi
  • Kampanjutformning
  • Varumärkesutveckling
  • Produktion

Trygg partner

Sedan startåret 2006 har vi fått förtroendet att arbeta med fler än 50 olika uppdragsgivare. Vissa i kortare projekt och andra i fleråriga avtal. Att många valt att återkomma och att förlänga våra samarbeten ser vi som ett kvitto på att våra kunder tycker att det vi gör är bra.

Startår

och fler än så, uppdragsgivare

Antal gemensamma års erfarenhet av yrket

Koppar kaffe innan klockan 10

Vår arbetsmodell

Vår arbets-
modell

Vår arbetsmodell säkerställer att rätt saker görs vid rätt tillfällen. På så sätt blir vi så effektiva som möjligt avseende effekt, måluppfyllelse och kostnad. Utgångspunkten i varje projekt är givetvis uppdragsgivarens avsikt.

I grova drag kan processen delas upp i fyra steg, vilka var för sig innefattar olika delmoment.

1. Planering och analys

Första steget är att definiera mål för uppdraget samt att i förekom-mande fall analysera vad avsändaren står för hos sin omvärld, vad avsändaren vill uppfattas som, andra aktörer och hur är dessa positionerade, vem som är den tilltänkta målgruppen etc, och utifrån detta utforma kommunikations- och aktivitetsplan. 

2. Utformning och genomförande

Utifrån uppsatta mål och resultat av analyser genomförs aktiviteten i valda medier, som trycksaker, webb, film eller annat.

3. Uppföljning och avstämning

Kontinuerligt under arbetets gång sker avstämningar med uppdragsgivaren.

4. Mätning och återkoppling

Efter avslutad aktivitet följs denna upp och återkoppling sker med uppdragsgivaren. Effektmätning görs i förekommande fall.

Säg hej till oss!
Så hör vi av oss

Vill du att vi räknar på ett jobb eller har du en idé om ett intressant samarbete? Eller kanske du helt enkelt skulle tycka det vore trevligt att träffas över en kopp kaffe. Vi blir glada oavsett anledning.